Το FLIRE DSS είναι ένα διαδικτυακό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), το οποίο συνδυάζει στοιχεία από τα αποτελέσματα των διάφορων μοντέλων (πληροφορίες σχετικά με την πυρκαγιά και την πλημμύρα) ενώ στηρίζει τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο παρέχει προειδοποιήσεις φωτιάς και προειδοποιήσεις πλημμύρας στις τοπικές αρχές.

 
Εισαγωγή στοιχείων χρήστη
Ονομα χρήστη:
Κωδικός εισόδου:

Για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με
το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ι.Τ.Ε.
Δρ. Χρυσουλάκης Νεκτάριος (e-mail: zedd2 at iacm*forth*gr)
Πουρσανίδης Δημήτρης (e-mail: dpoursanidis at iacm*forth*gr)